photography
Common Bulbul / Grauwe buulbuul (Pycnonotus barbatus

Bulbuls; a family that has the looks of ... Buulbuuls; een familie die eruitziet als...

Bulbuls, a family that has the looks of ...

Bulbuls or Pycnonotidae are a large family that has about 27 genera and 148 species.

Their looks and behavior is simular to that of the Thrushes (Turdidae) but they are not connected to each other  and are placed in different families.

Pycnonotidae live in Asia and Africa, half of the genera live exclusive in Asia, 11 mostly in Africa and the 2 others mostly in Asia.

Their diet is very different, some genera eat only fruits, nectar or seeds, others eat exclusive insects, others eat wath they find and are omnivore. 

Buulbuuls, een familie die eruitziet als...

Buulbuuls (Pycnonotidae) zijn een vrij grote familie (148 soorten) van zangvogels die kwa gedrag en uiterlijk een beetje op lijsterachtigen (Turdidae) lijken. Toch worden ze niet tot dezelfde familie gerekend en hebben ze geen verwantschap.

De Pycnonotidae komen voor in Afrika en Azië;

een 14-tal geslachten komt enkel voor in Azië en de andere geslachten komen in beide continenten voor waarvan er 2 voornamelijk in Azië en 11 voornamelijk in Afrika voorkomen.

De voedselkeuze is bij deze vogels ook zeer uiteenlopend, er zijn er die alles eten en anderen geven de voorkeur aan insecten, anderen aan fruit, knoppen of nectar. 

afbeelding van Koen Wellens
About the Author:


Leave a comment!

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.